Léky

Léky jsou jedním z nejkontroverznějších témat týkající se extrémních stavů. Někdo by si mohl myslet, že základní otázka hamletovsky zní:

„Brát, či nebrat?“

Takhle jednoduché to ale není.

 

Základní biomedicínská mantra zní, že léky ze skupiny antipsychotik je potřeba nasadit co nejdříve po objevení příznaků extrémního stavu a je potřeba je brát co nejdéle, minimálně cca dva roky. Tato mantra je podpořena mnoha medicínskými studiemi, které ukázaly, že když se léky vysadí dříve než po dvou letech, nemoc „se vrací“. Vyznívají skutečně děsivě. Člověk by si myslel, že není jiná cesta k úzdravě či zotavení než brát léky co nejdéle, minimálně ale dva roky.

Když se ale podíváme na makrodata, zjistíme, že dostupné údaje nepotvrzují, že s léky se z extrémního stavu dá dostat bezpečněji a účinněji než bez nich.  

Například: ještě než byla objevena antipsychotika, mluvívalo se o tzv. třetinovém pravidle. To již před více než sto lety formuloval Eugen Bleuler, člověk, který popsal schizofrenii: třetina pacientů se uzdraví, třetina s nemocí bojuje, ale jakž takž funguje a třetina se nikdy nezotaví.

Není dost pozoruhodné, že po sto letech intenzivní snahy lékařské vědy a nasazení mnoha desítek druhů antipsychotik je po prvních pěti letech po první psychotické atace plně zotaveno méně než 14 % pacientů [1]? Čili méně než v době, kdy antipsychotika ještě neexistovala?

Můžete jistě namítat, že není jasné, jaké přesně měli příznaky ti, kdo spadali do Bleulerovy zotavené třetiny. Tento argument beru, těch 30 % zotavených bez antipsychotik a 14 % zotavených s antipsychotiky není možné zcela bez výhrad přímo srovnávat. Ale červíček pochybností přece jenom hlodá: nemělo by těch zotavených díky lékům, které jsou nasazovány s takovou vehemencí (a někdy i násilím) navzdory jejich vážným vedlejším účinkům být přece jenom alespoň dvakrát tolik než před sto lety?

Nebo druhý příklad. Ti, co žijí v tzv. rozvojových zemích, mají daleko větší šance, že se zcela zotaví, než ti, kteří bydlí v těch nejrozvinutějších zemích. Jedním z podstatných parametrů, ve kterých se tyto dvě skupiny liší, je množství zkonzumovaných antipsychotik – v neprospěch rozvojových zemí.  

Mně osobně stačily tyto dvě makrostatistiky na to, aby v mých očích základní antipsychotickou mantru zásadně zpochybnily. Samozřejmě jsem je nenašla na v „oficiálních“ zdrojích českých psychiatrických informací, oficiální česká psychiatrie tvrdí, že léky je prostě potřeba brát.

Dlouho se mi zdálo, že oficiální psychiatrie „tvrdá“ data prostě vytěsňuje. Až jsem narazila na upozornění na to, že Thomas Insel připouští, že dlouhodobá léčby antipsychotiky může být v některých případech více na škodu než k užitku.  

Základní poselství tedy zní:

Léky mohou být velmi užitečné. Neměly by však zůstávat jediným a dokonce ani hlavním prostředkem, který má vést k zotavení.

Bylo by zavádějící tvrdit, že psychotická krize v každém případě odezní „sama“, bez léků. Lidé v extrémních stavech umístění v psychiatrických léčebnách ještě před vynálezem antipsychotik jsou toho dostatečně výmluvným důkazem.

Ještě více zavádějící je představa, že když někdo bere léky, stačí je vysadit, a veškeré problémy hned zmizí. Zvláště náhle vysazení léků může být velice škodlivé, až životu nebezpečné. Proto je při případném vysazování léků potřeba postupovat s rozmyslem a obezřetně. Na druhou stranu je stejně zavádějící představa, že dlouhodobé braní léků je každopádně prospěšné.

A ještě obligátní závěrečné varování: autorka těchto řádků není lékařkou. Mé názory se utvářely na základě studia více zdrojů informací, přesto se stále jedná o závěry laika. Přistupujte k nim proto s nejvyšší obezřetností a případná rozhodnutí učiněná pod jejich vlivem rozhodně dále konzultujte. 

Zdroje a odkazy

http://www.extremni-stavy.cz/antipsychotika/

http://www.extremni-stavy.cz/priznaky

http://www.extremni-stavy.cz/extremni-stavy/

http://www.extremni-stavy.cz/uzdrava/

http://www.extremni-stavy.cz/zotaveni/

[1] Robinson, D. G., Woerner, M. G., McMeniman, M., Mendelowitz, A. & Bilder, R. M. (2004). Symptomatic and Functional Recovery From a First Episode of Schizophrenia or Schizoaffective Disorder [Online]. The American Journal Of Psychiatry,161(3), 473-479. http://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.3.473

http://www.extremni-stavy.cz/mene-leku/

http://www.extremni-stavy.cz/vysazovani-leku/

Publikováno 8. 8. 2016