Zotavení

Zotavení je v řadě případů možné.

 

 

 

To je hlavní a nejdůležitější sdělení, kteří by měli slyšet všichni, kteří prochází extrémním stavem a necítí se přitom dobře. Zrovna tak je toto tvrzení prospěšné i pro jejich blízké. Ať už zotavením rozumíme další život, ve kterém se symptomy extrémních stavů už vůbec neobjeví, nebo takový, ve kterém se objevují. Bohužel, tento náhled lékaři často odpírají.

Termín „zotavení“ používám jako překlad termínu „recovery“. Vím, že to není zcela přesné, ale momentálně lepší slovo nenacházím. Máte-li nějaké tipy, pošlete je, budu za ně vděčná.

S konceptem zotavení jsem se blíže seznámila díky osmitýdennímu kurzu Families Healing Together, který jsem absolvovala on-line v lednu a únoru 2016. Autorka kurzu, Krista MacKinnon, nám představila celou řadu pojetí zotavení v podání řady osobností či institucí.

Různá pojetí mají v principu společné jádro, podle kterého je zotavení proces (obvykle velice osobní a unikátní), ve kterém se člověk proměňuje, aby prožíval spokojený a smysluplný život díky tomu, že je schopen alespoň do určité míry kontrolovat nepříjemné symptomy extrémních stavů. 

I když se „recovery movement“ rozvíjí zhruba od 90. let dvacátého století, v ČR tento koncept začíná být známější až teď. Teprve v únoru 2016 proběhla První česká mezinárodní konference o Recovery. Jak vidíte, ani ti, kdo se tématem přímo zabývají, zatím nějaký dostatečně dobrý český překlad pro slovo „recovery“ nenašli…

Vzhledem k zotavení mi připadá velice důležité upozornění  Willa Halla ve zvané přednášce na konferenci Alternatives 2012, ve kterém upozorňuje: nemusíte se zbavit všech svých „symptomů“ proto, abyste mohli žít šťastný a zdravý život. Možná bychom měli spíše změnit náš vztah k příznakům extrémních stavů, než se jich jenom bát a snažit se jich za každou cenu zbavit.

V přednášce Will Hall říkal, že on sám občas slyší hlasy. Někdy se dostává do stavů, kdy není schopen komunikovat s okolím a mívá sebevražedné myšlenky. Přesto, že se mu to občas stává, považuje se za „zotaveného“, pracuje a je součástí společnosti. Cestu nevidí v idealizaci zkušeností s extrémními stavy, protože ty někdy mohou být opravdu děsivé a mohou přinášet mnoho utrpení. Jde spíše o uznání možnosti, že se s nimi dá žít a nebát se jich, nebýt jimi utlačován.

Cesty k zotavení mohou být různé, protože lidé jsou různí. Některé z nich jsou popsány v části věnované terapii. Konkrétní příklady toho, v čem lidé nacházeli zdroje pro své zotavení, můžete nalézt na tomto webu v sekci Inspirace, ale také v mnoha dalších zdrojích, jako například v knize Petera Lehmanna Coming off Psychiatric Drugs: Successful withdrawal from neuroleptics, antidepressants, lithium, carbamazepine and tranquilizers nebo v knize Willa Halla Outside Mental Health: Voices and Visions of Madness.

Koncept zotavení má samozřejmě i své kritiky. Ti upozorňují, že koncept je někdy zneužíván k tlaku na lidi procházejícími extrémními stavy, aby se chovali v souladu s tím, co se od nich jako od „zotavených“ očekává a zapadli tak do předem připravených a pečlivě naprojektovaných „škatulek“ normality.

Podrobněji o tom pojednává například pozoruhodný článek Jay Watts na MIA. Zvláště po přečtení dalšího blogu z pera Seana Donovana jsem si uvědomila, že některá pojetí „recovery“ mi silně připomínají situaci, kdy volání po „zelenějších“ řešeních v environmentálních hnutích tvůrčím způsobem uchopily velké společnosti a vyvinuly „greenwashing“.

Proto buďme při hledání cest k zotavení rozvážní a neodsuzujme ty, kterým se náš pohled na zotavení nezdá právě ideální.

A ještě obligátní závěrečné varování: autorka těchto řádků není lékařkou. Mé názory se utvářely na základě studia více zdrojů informací, přesto se stále jedná o závěry laika. Přistupujte k nim proto s nejvyšší obezřetností a případná rozhodnutí učiněná pod jejich vlivem rozhodně dále konzultujte. 

Zdroje a odkazy

http://www.extremni-stavy.cz/extremni-stavy

http://www.extremni-stavy.cz/priznaky

Kurz o zotavení pro příbuzné a blízké (AJ): http://familieshealingtogether.com/courses/recovering-our-families/

Základní informace o první české konferenci o zotavení: http://www.ledovec.cz/recovery/

http://www.extremni-stavy.cz/will-hall

Přednáška Willa Halla na konferenci Alternatives 2012 (AJ): https://www.madinamerica.com/2013/02/transcript-of-will-hall-keynote-speech-at-alternatives-2012/

http://www.extremni-stavy.cz/hlasy/

http://www.extremni-stavy.cz/terapie

http://www.extremni-stavy.cz/inspirace

Link na knihu Petera Lehmanna: http://www.peter-lehmann-publishing.com/

Link na knihu Willa Halla: http://outsidementalhealth.com/

Blog Jay Watts na MIA (AJ): http://www.madinamerica.com/2016/02/recovery-compromise-or-liberation/

Medailon Jay Watts na MIA (AJ): http://www.madinamerica.com/author/jwatts/

Web Mad in America (AJ): http://www.madinamerica.com/

Blog Seana Donovana na MIA (AJ):  http://www.madinamerica.com/2013/05/when-recovery-feels-like-a-trap/

Medailon Seana Donovana (AJ): http://www.madinamerica.com/author/sdonovan/

Publikováno 8. 8. 2016