Úzdrava

Stav, kdy je člověk „tak trochu zdravý“.

Minimálně ale schopen fungování.

 

 

Toto slovo se mi nelíbí. Je to jakýsi pokřivená varianta slova „zdraví“. Znamená, že člověk sice není zdravý, ale je jakž takž schopen fungovat. Asi ho nemám ráda především proto, že je takové poraženecké. Jakoby nestačilo, že je tak zoufale nelibozvučné: jakýsi kříženec ústavu, dravce a ponravy.

Úzdrava totiž všem lidem v extrémním stavu říká: vy už nikdy nebudete zdraví. Vy už se můžete dostat maximálně do stavu úzdravy, kdy jste vlastně nemocní, ale není to vidět na první pohled. A to rozhodně není stav, který bych viděla jako žádoucí. Stav, kdy je „nemoc“ pouze jaksi skrytá, či maskovaná. Vím, že za to to jméno nemůže, že to tak někdy prostě může skončit, přesto to slovo nesnáším právě pro absenci naděje. Daleko víc se mi líbí termín zotavení, které slibuje plný život.

Zase: jde pouze o mé pocity a názory. Jiným se naopak úzdrava líbí a nesnášejí pojem zotavení, jak to popisuje ve svém blogu Pavel Nepustil. Každopádně česká terminologie dosud není ustálená a nejvíc by se mi líbilo ještě nějaké třetí slovo, na které (zatím) nemám ani tip, natož návrh…

Jak vypadá medicínské pojetí úzdravy? Například Přikryl a Khollová (2012) jej definují takhle: jde o stav, kdy jsou současně naplněná kritéria pro kompletní a funkční remisi. Kritéria symptomatické remise vycházejí ze všeobecně uznávané definice remise u schizofrenie dle Andreasenové bez časového kritéria šestiměsíční stability příznaků. Definice kompletní remise obsahovala kromě kritérií symptomatické remise i časové hledisko, které bylo dáno absencí psychiatrické hospitalizace či změnou antipsychotické medikace z důvodu neúčinnosti v předcházejících šesti měsících. Funkční remise byla definována celkovým skóre škály PSP v  rozsahu 71 až 100 bodů. Úzdrava byla dána současným naplněním kritérií pro kompletní a funkční remisi. [1]

Pokud jste se v předchozí definici trochu ztratili, nezoufejte. Snaha být přesný někdy vede k příliš dlouhým a podrobným popisům. Zjednodušeně řečeno podstata úzdravy je v tom, že člověk nesmí mít minimálně 6 měsíců žádné symptomy a nesmí se mu měnit léky.

Tato definice ovšem vykazuje z úzdravy ty, u kterých všechny symptomy nevymizely, a kteří přesto dokáží vést bohatý a plnohodnotný život. A to se mi zdá být na škodu.

A ještě obligátní závěrečné varování: autorka těchto řádků není lékařkou. Mé názory se utvářely na základě studia více zdrojů informací, přesto se stále jedná o závěry laika. Přistupujte k nim proto s nejvyšší obezřetností a případná rozhodnutí učiněná pod jejich vlivem rozhodně dále konzultujte. 

Zdroje a odkazy

http://www.extremni-stavy.cz/zotaveni/

Blog Pavla Nepustila Recovery: zotavení nebo úzdrava?: http://psychologie-zavislosti.blogspot.cz/2014/02/recovery-zotaveni-nebo-uzdrava.html

[1] Přikryl, R. a Khollová, M. (2012). Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice. Česká a slovenská psychiatrie, 108(4): 171 -176. Dostupné z: http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=816

Publikováno 8. 8. 2016