Soteria

Útočiště, kde se dá extrémním stavem procházet bez léků.

Vědecky ověřeno.

 

O Soterii toho nevím moc. Poprvé jsem toto slovo slyšela na konferenci Psychóza a já, která proběhla na podzim 2015 v Ondřejově. Odnesla jsem si dva základní poznatky: Soteria umožňuje procházet psychotickou krizí bez medikace a v ČR se o vybudování prvního Soteria útočiště snaží MUDr. Jarolímek společně s Mgr. Andreou Scheansovou, Ph.D.

Něco takového zde chybí jako sůl. Existuje několik komunit, které poskytují bezpečné a přijímající prostředí, ale ne bez léků – tím je Soterie unikátní.

Soteria je projekt (nebo přístup), který se váže se na fyzické místo – dům – kde mohou lidé v extrémním stavu přebývat, ale nejsou tam nuceni zůstávat. Dům jim poskytuje bezpečné a přijímající prostředí, podílejí se v něm na běžném provozu a zároveň jsou jim k dispozici lidé, kteří jsou ochotni jim naslouchat. Tito průvodci nemají žádné formální vzdělání, základním předpokladem je pouze vybavení značnou dávkou empatie a očekává se, že tuhle práci vydrží dělat maximálně dva roky.

Více podrobnosti na portálu Lidé mezi lidmičlánku Mgr. Andrey Scheansové, Ph.D., nebo přímo na stránkách zakladatele Soteria přístupu Lorena Moshera.

Mosher publikoval i v odborných časopisech. Hojně citovaná je především jeho review studie z roku 1999 Soteria and other alternatives to acute psychiatric hospitalization: A personal and professional review [1].

A ještě obligátní závěrečné varování: autorka těchto řádků není lékařkou. Mé názory se utvářely na základě studia více zdrojů informací, přesto se stále jedná o závěry laika. Přistupujte k nim proto s nejvyšší obezřetností a případná rozhodnutí učiněná pod jejich vlivem rozhodně dále konzultujte. 

Zdroje a odkazy

Web DPS Ondřejov: http://ondrejov.cz/

Portál Lidé mezi lidmi: http://www.lidemezilidmi.cz/

Článek Andrey Scheansové „Soteria léčí klidem a bezpečím“ na webu Lidé mezi lidmi: http://www.lidemezilidmi.cz/well-being/soteria-leci-klidem-a-bezpecim

Web zakladatele Soteria přístupu: http://www.moshersoteria.com/

[1] Mosher, L. (1999). Soteria and Other Alternatives to Acute Psychiatric Hospitalization [Online]. The Journal Of Nervous And Mental Disease187(3), 142-149. http://doi.org/10.1097/00005053-199903000-00003

Publikováno 8. 8. 2016