Méně léků může být více

Užívání antipsychotik trvá přinejmenším měsíce, často však také roky.

Dlouhodobé užívání antipsychotik ale může způsobit více škody než užitku a může být překážkou úplného zotavení.

 

Při čtení článků od lidí, kterým užívání antipsychotik způsobilo mnohé problémy, jsem nabyla dojmu, že by tyto léky neměly být předepisovány tak jednoznačně a bez sebemenších pochyb v dlouhodobém horizontu. Nejenom proto, že mnoha lidem nepomohou zdaleka tak, jak je od nich očekáváno, ale také proto, že mají řadu velmi nepříznivých vedlejších účinků.

Ale byl to jen můj dojem vytvořený na základě zkušeností lidí pohybujících se v psychiatrické péči pouze v roli pacientů, přinejlepším v roli psychologů. Proto mě vskutku nadchlo, když jsem zjistila, že si to nemyslím jenom já, pouhý laik, ale také Thomas Insel.

Pravděpodobně nevíte, kdo je Thomas Insel. Taky jsem to nevěděla. V té době byl ředitelem National Institute of Mental Health (NIMH) – největší vědecké instituce zabývající se zkoumáním psychických onemocnění. Takže Thomas Insel zdaleka nebyl nějaký „alternativní noname psychiatr“, ale ředitel nejprestižnější vědecké instituce v oboru. Když tedy Thomas Insel připustil, že méně je někdy více, znamenalo to, že důkazy jsou opravdu neprůstřelné.

Ve svém blogu Insel píše:

„Zdá se, že antipsychotika, která se jevila tak důležitá v časné fázi psychózy, v dlouhodobém horizontu zhoršují výhledy na zotavení. … Vypadá to, že to, co nyní nazýváme „schizofrenií“ může zahrnovat poruchy se zcela odlišnými dráhami. Pokud někteří lidé zůstanou dlouhodobě na medikaci, může to zabránit jejich úplnému uzdravení. Pro jiné může být přerušení medikace katastrofou.“

Tyto výroky jsou považovány za velké vítězství hnutí, které již desetiletí upozorňuje, že méně je někdy více. Inselovo vyjádření obratem na webu Mad in America komentoval Bruce Levin, dostupný je také český překlad jeho blogu. Ten vřele doporučuji, protože shrnuje základní poznatky a argumentaci pro omezené užívání antispychotik. Zajímavý je také další jeho text, který mj. podrobněji vysvětluje obsah dvou asi nejznámějších studií v této oblasti: první je z pera autorů Harrow, Jobe a Faull a druhá od Wunderinka a jeho kolegů.   

A ještě obligátní závěrečné varování: autorka těchto řádků není lékařkou. Mé názory se utvářely na základě studia více zdrojů informací, přesto se stále jedná o závěry laika. Přistupujte k nim proto s nejvyšší obezřetností a případná rozhodnutí učiněná pod jejich vlivem rozhodně dále konzultujte. 

Zdroje a odkazy

http://www.extremni-stavy.cz/antipsychotika/

http://www.extremni-stavy.cz/vedlejsi-ucinky/

Web National Institute of Mental Health: https://www.nimh.nih.gov/index.shtml

Blog bývalého ředitele NIMH Thomase Insela o dlouhodobém horizontu užívání antipsychotik: http://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/antipsychotics-taking-the-long-view.shtml

Web Mad in America: http://www.madinamerica.com/

Komentář Bruce Levina k vyjádření Thomase Insela: http://www.madinamerica.com/2013/09/behind-amazing-victory-mental-health-activists-robert-whitaker/

Medailon Bruce Levina na MIA: http://www.madinamerica.com/author/blevine/

Český překlad komentáře Bruce Levina k vyjádření Thomase Insela: http://cvl.sweb.cz/dusevni_zdravi/Uzasne_vitezstvi.htm

Blog Bruce Levina „Anti-Authoritarians and Schizophrenia: Do Rebels Who Defy Treatment Do Better?“: http://www.madinamerica.com/2012/05/anti-authoritarians-and-schizophrenia-do-rebels-who-defy-treatment-do-better/

Studie Lexa Wunderinka a jeho kolegů: http://www.psychodyssey.net/wp-content/uploads/2014/01/Guided-Discontinuation.pdf

Harrow, M., Jobe, T. H. and R. N. Faull. (2012). Do all schizophrenia patients need antipsychotic treatment continuously throughout their lifetime? A 20-year longitudinal study [Online]. Psychological Medicine,42(10), 2145-2155. http://doi.org/10.1017/S0033291712000220

Wunderink, L. Nienhuis F., Sytema S., Slooff C., Knegtering R. & Wiersma D. (2007). Guided discontinuation versus maintenance treatment in remitted first-episode psychosis: relapse rates and functional outcome. J Clin Psychiatry 68: 654–61. doi: 10.1016/S0920-9964(08)70166-X. pmid:17503973. Dostupné z: http://www.psychodyssey.net/wp-content/uploads/2014/01/Guided-Discontinuation.pdf

Publikováno 8. 8. 2016