Will Hall

Jeden z těch, kteří úspěšně prošli a procházejí extrémními stavy a pomáhají jimi procházet i ostatním.  

 

 

O Willovi Hallovi jsem se dozvěděla, když jsem hledala informace o doporučené době podávání léku. Běžné doporučení bylo „dva roky a pak se uvidí“. Dost jsem se upínala k těm dvěma rokům a přemýšlela jsem o tom, jaké to asi je, když se léky vysazují. Tušila jsem, že období vysazování by mohlo být kritickým, a proto jsem se chtěla dozvědět, co se dá dělat pro předcházení možným rizikům. Tak jsem narazila, už si ani nepamatuji kde, na Harm Reduction Guide to Coming Of Psychiatric Drugs čili Průvodce bezpečnějším vysazováním psychiatrických léků, jehož autorem je právě Will Hall.

Otevřel se přede mnou zcela nový svět. Návod na vysazování léků byl samozřejmě užitečný. Ještě daleko užitečnější ale bylo, že jsem se dozvěděla, že existují lidé, kteří se „uzdravili“ ze schizofrenie.  Našla jsem si nějaká videa, ve kterých Will Hall mluvil, a viděla, že jeho projev je zcela v mezích normy. Byl to pro mě první takový člověk a vlil mi do žil velkou naději, že diagnóza „psychotická porucha“ nemusí být pro člověka „konečná“. Dozvěděla jsem se také, že se uzdravil ne díky psychiatrické péči, ale až poté, co psychiatrická péče o něj přestala intenzivně pečovat a on se sám rozhodl začít hledat cestu z labyrintu.

Až nedávno, při čtení jeho knihy, mi došlo, že on se „neuzdravil“ tím způsobem, že by už neměl žádné obávané symptomy. Je vskutku obdivuhodné, že dokáže (přinejmenším docela významnou dobu) fungovat navzdory tomu, že některé příznaky se občas objevují. To mě fascinuje ještě víc.

Je známo, že 20 % až 30 % lidí zažije v životě jenom jeden psychotický stav a pak už fungují normálně. Will Hall se zjevně dlouhodobě pohybuje na jakési pomyslné hraně a balancuje na ni opravdu bravurně.  Jistě také díky velkému úsilí a významným úpravám životního stylu, o kterých mluví ve svých vystoupeních.

Uvědomila jsem si, že v oblasti extrémních stavů možná více než kde jinde platí, že každý z nás je unikátní bytostí. Nelze spoléhat, že to, co zafungovalo u jednoho, bude stejně fungovat i u druhého. Naším úkolem není postupovat podle návodu, ale hledat cestu. Ne pouze slepě opakovat to, co fungovalo někomu před námi, ale naučit se pracovat se svými traumaty a najít takový životní styl, který jim bude co nejlépe předcházet.

Pak už to byla řetězová reakce. Od samotného Průvodce vysazováním léků se moje pozornost přesunula k jeho tvůrci a jeho působení. Příběh Willa Halla je vskutku fascinující. Anglickou stručnou verzi najdete zde. Na podzim roku 2015 Will Hall poprvé navštívil Brno a Prahu, česky si jeho příběh můžete vyslechnout buď jak jej vyprávěl v Brně nebo v Praze. Pražské video je druhou částí „série“, která byla při pobytu Willa Halla v Praze natočena. Můžete se podívat také na úvod semináře, první cvičení, diskusi k Willovu příběhu a rozhovor o pobytu v Praze.

Willa Halla jsem „objevila“ díky průvodci na vysazování léků, který je k dispozici ve stručnější formě i na videu. Dostupný je i zajímavý film o zkušenostech lidí s vysazováním léků natočený Danielem Mecklerem. Will se ale věnuje i mnoha jiným aktivitám. Sám sebe označuje jako poradce, terapeuta a facilitátora. Učí a poskytuje konzultace v oblasti duševního zdraví, traumat, psychóz, medikace, domácího násilí, řešení konfliktu a rozvoje organizací ve více než 13 zemích. Jeho práce vychází z jeho vlastních zkušeností. Má diplom z procesové práce a byl ve výcviku u Jaaka Seikkuly a jeho kolegů v Otevřeném dialogu. Nedávno v Maastrichtu zahájil postgraduální studium pod vedením Jim van Osa, ve kterém se zabývá psychiatrickou medikací a jejími alternativami.

Byl spoluzakladatelem několika hnutí, přikládá velký význam komunitnímu životu a mentální zdraví nahlíží také jako komunitní a sociální zkušenost. Provozuje Madness Radio, na kterém vede rozhovory s lidmi, kteří mají za sebou psychotickou zkušenost. Jsou velmi inspirativní, vám blízká témata můžete vyhledávat pomocí záložek. Jejich výběr společně s úvodní kapitolou vyšel letos knižně s velmi dobrými recenzemi (link viz výše). Knihu mám doma, mohu vřele doporučit.  Na jeho webových stránkách se můžete dozvědět více o něm samotném i jeho východiscích. Zajímavé jsou i blogové příspěvky na webu Mad in America.

Vyšlo o něm několik článků v mainstreamových časopisech (např. New York Times,  Newsweek), podílel se na přípravě filmů Healing VoicesCrazywise a dalších. Odvedl a odvádí opravdu hodně nesmírně užitečné práce. Zcela si mě získal také na pražském semináři svým lektorským přístupem. Neznám moc lidí, kteří by jako on dovedli akceptovat a dokonce oceňovat různost a dávali všem neustále možnost výběru. Také není mnoho takových, kteří by ke svým posluchačům byli tak laskaví a zároveň k nim měli takový respekt.

Pro ilustraci připojuji dvě perličky ze semináře.

Jsem typ, který opravdu nesnáší, když na jakémkoliv semináři veselý a dobře naladěný lektor zavelí: „Tak, teď si všichni stoupneme a protáhneme se.“ Následují bedlivé pohledy do auditoria, lektor sleduje, zda se všichni protahují a případně s entuziastickým nebo káravým nebo rádoby vyděračsky smutným pohledem vyzývá neprotahující se účastníky, aby se také zapojili. Nebo (ještě o dost horší varianta): „Tak, teď se obraťte na svého souseda, představte se mu a popřejte mu dobrý den.“ Brr, mám husí kůži jenom z toho, jak to píšu. Proto jsem dokázala velmi ocenit, když Will řekl něco ve smyslu: „Tohle je workshop. To znamená, že se tady očekává vaše aktivní zapojení. Nicméně, mám pochopení pro to, když se vám nějaká aktivita nesedne a nebudete se do ní chtít zapojit. Myslím si, že je důležité občas vystoupit ze své komfortní zóny. Ale také myslím, že je důležité nevystupovat z ní příliš daleko. Obvykle jeden krok bohatě stačí, tři už by mohly být příliš.“ 

Druhá příhoda se týkala zapojení dobrovolníků. Will požádal o přihlášení dobrovolníka, na kterém bude demonstrovat svůj terapeutický přístup. Vy, kdo jste se už nějaké terapie zúčastnili, jistě víte, že se při ní poměrně brzy může odhalit poměrně dost velice osobních záležitostí. Proto přihlášení se do takové demonstrace není zdaleka banální. Přihlásilo se několik lidí, Will z nich vylosoval prvního „pokusného králíka“. Když už se ona vyvolená osoba chystala ze zadní řady předstoupit před cca 100 lidí, Will se zeptal: „Mezi tím, co ses přihlásil jako dobrovolník a touhle chvíli, kdy máš před všechny předstoupit, uplynul nějaký čas. Nerozmyslel sis to? Seš si jistý, že do toho pořád chceš jít?“ Účastník Willa ujistil, že chce. Když si pak stoupnul před tu nemalou masu lidí, Will se znovu zeptal: „Tvoje rozhodnutí stát se „pokusným králíkem“ možná vypadalo trochu jinak, když si seděl tam vzadu na své židli. Jsi v pohodě, i když stojíš tady přede všemi těmi lidmi? Nerozmyslel sis to?“ Možná to vypadá nedůležitě, ale na mě ta možnost „čestně uniknout“ do poslední chvíle ohromně zapůsobila. Will nejenomže respektoval postoj či přání, ale také respektoval fakt, že postoj či přání se může změnit, a to i ve velmi krátkém čase. To zdaleka není tak časté, jak by bylo záhodno.

A ještě obligátní závěrečné varování: autorka těchto řádků není lékařkou. Mé názory se utvářely na základě studia více zdrojů informací, přesto se stále jedná o závěry laika. Přistupujte k nim proto s nejvyšší obezřetností a případná rozhodnutí učiněná pod jejich vlivem rozhodně dále konzultujte. 

Zdroje a odkazy

http://www.extremni-stavy.cz/vysazovani-leku/

Harm Reduction Guide to Coming Of Psychiatric Drugs: http://www.willhall.net/files/ComingOffPsychDrugsHarmReductGuide2Edonline.pdf

Průvodce bezpečnějším vysazováním psychiatrických léků: http://www.vidacr.cz/wp-content/uploads/2013/12/Pr%C5%AFvodce-vysazov%C3%A1n%C3%ADm-l%C3%A9k%C5%AF-web.pdf

Link na knihu Willa Halla: http://outsidementalhealth.com/

http://www.extremni-stavy.cz/priznaky

Příběh Willa Halla (AJ): https://beyondmeds.com/2007/11/02/will-halls-recovery-story/

Příběh Willa Halla vyprávěný v Brně: https://www.youtube.com/watch?v=yeCFI4LwQ64&feature=youtu.be

Příběh Willa Halla vyprávěný v Praze: https://www.youtube.com/watch?v=r2qeBbnqQJs&index=3&list=PLM4rVElEmVCHbaWjVurKS-gROQ6-IDnex

Úvod semináře s Willem Hallem: https://www.youtube.com/watch?v=Ja9MvnOPSQU&index=1&list=PLM4rVElEmVCHbaWjVurKS-gROQ6-IDnex

První cvičení na semináři s Willem Hallem: https://www.youtube.com/watch?v=TatW0xN8r6k&index=2&list=PLM4rVElEmVCHbaWjVurKS-gROQ6-IDnex

Diskuze k Willovu příběhu: https://www.youtube.com/watch?v=pbaGI-AuNm4&index=4&list=PLM4rVElEmVCHbaWjVurKS-gROQ6-IDnex

Rozhovor o pobytu Willa Halla v ČR: https://www.youtube.com/watch?v=jdedpcoC1PU&feature=youtu.be

Videoprůvodce „Jak vysadit psychiatrické léky“: https://www.youtube.com/watch?v=ESfzeiaiuQw

Film o zkušenostech lidí s vysazováním léků natočený Danielem Mecklerem: https://www.youtube.com/watch?v=1nldI1gN_Q8

Web Madness Radio: http://www.madnessradio.net/

Web Willa Halla: http://willhall.net/

Blog Willa Halla na MIA: http://www.madinamerica.com/author/whall/

Web Mad in America (AJ): http://www.madinamerica.com/

Článek v New York Times: http://www.freedom-center.org/pdf/NYT3-21-06AreSchizophreniaDrugsAlwaysNeeded.html

Článek v Newsweek: http://willhall.net/NewsweekListeningToMadness.pdf

Web filmu Healing Voices: http://healingvoicesmovie.com/

Web filmu Crazy Wise: http://crazywisefilm.com/

Publikováno 8. 8. 2016