Vysazování léků

Lékaři zatracované, rodinami obávané.

Přesto může být cestou k lepšímu životu, když se dělá pomalu a s rozmyslem.

 

Antipsychotika v akutní fázi extrémního stavu pomáhají potlačit zneklidňující příznaky. Mnozí lidé říkají, že se jejich stav po nasazení antipsychotik výrazně zlepšil. Mnoha dalším sice antipsychotika pomohou zbavit se některých nežádoucích symptomů, ale na druhou stranu způsobí objevení nových potíží. Ty někdy představují ještě větší břemeno než původní extrémní stav, a proto je lidé po kratší či delší době přestávají brát. Velmi často je vysadí ze dne na den, což někdy vede k návratu původních symptomů a někdy i k objevení nových příznaků.

Na začátek trochu (do značné míry zjednodušené) teorie. Antipsychotika fungují v mozku jako blokátory neurotransmiterů.  Neurotransmitery jsou látky, které v nervovém systému přenášejí informace. Pro jejich působení je důležité to, že se navážou na receptor, tedy na bílkovinu, do které dobře „zapadnou“. Tímto způsobem zahájí svou činnost. Antipsychotika fungují tak, že receptor – tedy místo, kam by se neurotransmiter „usadil“, zablokují.

Mozek je ale velmi přizpůsobivý orgán. Některé teorie tvrdí, že když léky obsadí receptory pro neurotransmitery, začne si mozek vytvářet nové receptory. To by vysvětlovalo, proč v některých případech je potřeba dávky antipsychotik po nějaké době zvyšovat.

Teď si ale představte, co se stane, když se léky ze dne na den vysadí. Uvolní se spousta do té doby obsazených receptorů a aktivita neurotransmiterů se prudce zvýší. Vypadá to, že extrémní stav se vrátil, a často ještě v horší podobě. Je to svým způsobem logické – mozek má kromě původních receptorů vytvořené navíc nějaké další, jejichž vytvoření bylo vlastně reakcí na podávání léků. Přitom příznaky se neobjevily jako průvodní znak nemoci, ale jako průvodní stav vysazování léků – to je důležité pečlivě rozlišovat.

V anglicky psané literatuře se stavu, který vzniká po náhlém vysazení léků (někdy označovaném jako „cold turkey“) říká „withdrawal syndrom“. V češtině se mu říká abstinenční syndrom a je téměř výhradně používán v souvislosti přerušené konzumace alkoholu nebo nelegálních drog.

Může se objevit v souvislosti se snižováním dávek léků, s jejich úplným vysazením nebo s přechodem na jiný typ antipsychotika. Může zahrnovat nevolnost, zvracení, nechutenství, průjem, rýmu, pocení, bolesti svalů, brnění, svědění či pálení kůže, různé typy neovladatelných pohybů, úzkost, neklid a nespavost.

Pozoruhodné je, že abstinenčním příznakem při vysazování antipsychotik může být také psychotický stav, který může být mylně považován za návrat původní psychózy.

Někdy se stane, že člověk buď sám anebo se souhlasem lékaře začne léky vysazovat a zároveň vysazování probíhá příliš rychle.  Pokud se některé symptomy v průběhu vysazování objeví, považuje se to za důkaz, že „nemoc vrátila“ a léky se přestanou vysazovat, popřípadě je nutné dokonce dávky zvýšit. Přitom by v takové situaci pomohlo, kdyby se vysazování zpomalilo, aby se organizmus na nové nižší dávky stihl adaptovat.  

Pokud se někdo rozhodně pro vysazení léků, měl by to udělat po důkladné úvaze, ve které zváží všechny potřebné podmínky. Pokud alespoň ty nejdůležitější nejsou k dispozici, je lepší vysazování posunout na dobu, kdy k dispozici budou.

Je především naprosto zásadní, aby se léky vysazovaly ve vstřícném a přijímacím prostředí. Vysazování by mělo trvat zhruba stejnou dobu, jako byly léky podávány a dávky by měly být snižovány zhruba o 10 % v průběhu dvou až tří týdnů. To může být někdy problém, protože léky v nižších dávkách nejsou k dispozici – což je trestuhodné selhání farmaceutických společností, ale to je na jinou pohádku, kterou budu vyprávět někdy jindy.

Mnohem podrobněji o tom pojednává Harm Reduction Guide to Coming Of Psychiatric Drugs (v angličtině) čili Průvodce bezpečnějším vysazováním psychiatrických léků (v češtině), jehož autorem je Will Hall. Kratší verze je k dispozici také na videu. Můžete si také prohlédnout 75 minutový film Dana Macklera (s českými titulky), ve kterém přibližuje příběhy lidí, kteří se o vysazení léků pokusili. Inspirací mohou být i další příběhy lidí, kteří mají s vysazováním léků nějaké zkušenosti.

Dalším velmi užitečným zdrojem může být web Monicy Cassani Beyond Meds, především část specificky věnovaná vysazování léků. Nejlepší je začít úvodním článkem, který odkazuje na mnoho dalších zdrojů a vychází z bohatých vlastních zkušeností.  

V roce 2015 byla na MIA otevřena rubrika, která se zabývá vysazováním léků, vedená Laurou Delano. Zatím jsou v ní jenom dva příspěvky, ale obsahuje docela dost užitečných odkazů.  Zajímavá je také sekce věnovaná příbuzným a blízkým

Pokud je celkové vysazení léků zatím příliš vzdáleným cílem, nebo z nejrůznějších důvodů prostě není cílem, je kvůli možným vedlejším účinkům užitečné seznámit se s průvodcem co nejmenších možných dávek antipsychotik

A ještě obligátní závěrečné varování: autorka těchto řádků není lékařkou. Mé názory se utvářely na základě studia více zdrojů informací, přesto se stále jedná o závěry laika. Přistupujte k nim proto s nejvyšší obezřetností a případná rozhodnutí učiněná pod jejich vlivem rozhodně dále konzultujte. 

Zdroje a odkazy

Harm Reduction Guide to Coming Of Psychiatric Drugs (AJ): http://www.willhall.net/files/ComingOffPsychDrugsHarmReductGuide2Edonline.pdf

Průvodce bezpečnějším vysazováním psychiatrických léků: http://www.vidacr.cz/wp-content/uploads/2013/12/Pr%C5%AFvodce-vysazov%C3%A1n%C3%ADm-l%C3%A9k%C5%AF-web.pdf

http://www.extremni-stavy.cz/will-hall

Jak vysadit psychiatrické léky: https://www.youtube.com/watch?v=ESfzeiaiuQw

O vysazování psychiatrických léků: setkání spřízněných duší: https://www.youtube.com/watch?v=1nldI1gN_Q8

Příběhy lidí, kteří se o vysazení pokusili (AJ): http://www.madinamerica.com/psychiatric-drug-withdrawal/#/page/personal-withdrawal-stories

Web Beyond Meds (AJ): https://beyondmeds.com/

Úvodní článek Monicy Cassani na webu Beyond Meds k vysazování léků (AJ): https://beyondmeds.com/withdrawal-101/

Rubrika na MIA o vysazování léků (AJ): http://www.madinamerica.com/psychiatric-drug-withdrawal/#/home/

http://www.madinamerica.com/author/ldelano/

Vysazování léků pro příbuzné a blízké na MIA (AJ): http://www.madinamerica.com/psychiatric-drug-withdrawal/#/page/for-family-members-and-friends

Průvodce co nejmenších možných dávek antipsychotik (AJ): http://www.madinamerica.com/wp-content/uploads/2015/08/Guide-to-Minimal-Use-of-Neuroleptics-.pdf

Publikováno 8. 8. 2016