Výživa

Výživa JE důležitá.

To sdělení je tak banální, že obvykle zůstává na okraji zájmu.  K tomu, abychom se jím vážněji zabývali, nás obvykle donutí až nějaké problémy.

 

To, že jídlo je důležité, je poznání staré asi jako samo lidstvo. Nicméně až teď, na začátku 21. století začíná i v psychiatrii vznikat obor, kterému se říká „výživová psychiatrie (nutritional psychiatry)“. Prestižní medicínský časopis Lancet Psychiatry přichází v roce 2015 (!) s upozorněním, že se objevují přesvědčivé doklady o tom, že výživa je rozhodujícím faktorem ve vysoké prevalenci a výskytu psychických onemocnění a že tedy vhodný způsob stravování je pro psychiatrii stejně klíčový jako pro kardiologii, endokrinologii či gastroenterologii [1].

Stále roste počet dokladů o vztahu mezi kvalitou výživy (a potenciálním nedostatkem některých živin) a duševním zdravím. Autoři článků upozorňují, že výživa by měla být považována za určující prvek nejenom fyzického, ale i mentálního zdraví. Relativně nedávno vznikla International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR), která se snaží získávat a sdílet kvalitní znalosti pro uplatnění výživy v prevenci a léčbě psychických onemocnění.

Asi nebude žádným překvapením, že jako prevence extrémních stavů je doporučována vyvážená čerstvě připravená strava ze základních surovin. Doporučováno je také omezení potravin s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin a vysokým glykemickým indexem. Výzkumy ukazují, že vysoká spotřeba cukru a nasycených tuků je spojená s horší dlouhodobou prognózou schizofrenie [2].

Kromě tohoto všeobecného doporučení existují doklady o prospěšném vlivu omega-3 mastných kyselin a některých vitamínů, především vitamínu ze skupiny B (zvláště B3, B6 a B12), vitamínu C, vitamínu D a vitamínu E [3].

Není to zas tak jednoduché, jak to vypadá. Například se ukázalo, že lidé s psychózou mají nedostatečnou hladinu vitamínu D [4]. Zároveň se ale nezdá, že by doplnění vitamínu D bylo nějak zvlášť nápomocné. Spíše to vypadá, že na vývoj onemocnění má vliv nedostatek tohoto vitamínu již v průběhu prenatálního vývoje a raného dětství, takže se vedou úvahy o prospěšnosti jeho podávání jako prevence psychotických onemocnění.

Prospěšnost užívání omega-3 mastných kyselin je na druhou stranu poměrně široce přijímána jako účinné opatření. Bylo prokázáno, že jejich užívání v dlouhodobém horizontu snižuje riziko rozvoje psychotických stavů [5]. Více o mém hledání „nejlepší“ dávky omega-3 mastných kyselin si můžete přečíst zde. Na druhou stranu, Sinn a její kolegové (2010) provedli metastudii klinických výzkumů, podle které jsou výsledky studií nekonzistentní a v mnoha případech nepřesvědčivé [6].

Každopádně ale vyšší dávky omega-3 mastných kyselin nejsou škodlivé, proto jejich užíváním nelze tak moc zkazit.

A ještě obligátní závěrečné varování: autorka těchto řádků není lékařkou. Mé názory se utvářely na základě studia více zdrojů informací, přesto se stále jedná o závěry laika. Přistupujte k nim proto s nejvyšší obezřetností a případná rozhodnutí učiněná pod jejich vlivem rozhodně dále konzultujte. 

Zdroje a odkazy

[1] Sarris, J. Logan, A.C., Akbaraly, T.N., Amminger, G.P., Balanzá-Martínez, V., Freeman, M.P., Hibbeln, J., Matsuoka, Y., Mischoulon, D., Mizoue, T., Nanri, A., Nishi, D., Ramsey, D., Rucklidge, J.J., Sanchez-Villegas, A., Scholey, A., Su, K.-P. & Jacka, F.N. (2015). Nutritional medicine as mainstream in psychiatry [Online]. The Lancet Psychiatry2(3), 271-274. http://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)00051-0

Web International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR): http://www.isnpr.org/

[2] Peet, M. (2004). Nutrition and schizophrenia: beyond omega-3 fatty acids [Online].Prostaglandins, Leukotrienes And Essential Fatty Acids70(4), 417-422. http://doi.org/10.1016/j.plefa.2003.12.019

[3] Hoffer, L. J. (2008). Vitamin therapy in schizophrenia [Online]. The Israel Journal Of Psychiatry And Related Sciences45(1), 3-10. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18587164

[4] Belvederi Murri, M. (2013). Vitamin D and psychosis: Mini meta-analysis [Online]. Schizophrenia Research150(1), 235-239. http://doi.org/10.1016/j.schres.2013.07.017.

[5] Amminger, G. P., , Schäfer, M.R., Schlögelhofer, M., Klier, C.M. & McGorry, P.D. (2015). Longer-term outcome in the prevention of psychotic disorders by the Vienna omega-3 study [Online]. Nature Communications6, 7934. http://doi.org/10.1038/ncomms8934

http://www.extremni-stavy.cz/omega-3-mastne-kyseliny

[6] Sinn, N., Milte, C. & Howe, P. R. C. (2010). Oiling the Brain: A Review of Randomized Controlled Trials of Omega-3 Fatty Acids in Psychopathology across the Lifespan [Online]. Nutrients2(2), 128-170. http://doi.org/10.3390/nu2020128

Publikováno 8. 8. 2016